Moder ANgelica

Moder Mary Angelica av Bebådelsen avled 92 år gammal den 27 mars 2016, efter att i 15 år kämpat med efterverkningarna av en stroke.

Hon efterlämnade sig världens största religiösa mediala nätverk Eternal Word Television Network (EWTN) som idag sänder sina program 24 timmar om dagen till mer än 264 miljoner hem i 144 länder. Förutom radio- och TV-program,  har EWTN en e-handel för religiösa artiklar och ger ut bl.a. National Catholic Register och Catholic News Agency.

Barn- och ungdomstiden

Moder Angelica föddes som Rita Antoinette Rizzo den 20 april, 1923, i en fattig italiensk-amerikansk familj i Canton, Ohio. Redan som sexåring under depressionen blev hennes liv ännu svårare då hennes pappa övergav familjen och föräldrarna sedan skiljde sig. Rita och hennes mamma befann sig i en desperat situation. De flyttade från ort till ort, fattiga och hungriga, och lyckades nätt och jämt hålla sig vid liv.

Ritas kallelse började när hon som tonåring blev botad från en allvarlig magsjukdom. Hon led av mycket svåra magsmärtor vilket fick hennes mamma att ta henne till Rhoda Wise, en kvinna i Canton om vilken det sades att hon kunde hela på ett mirakulöst sätt. Wise gav Rita rådet att genomföra en novena till den heliga Thérèse av Jesusbarnet. Efter att ha tillbringat de nio dagarna i bön blev Rita helt fri från sina besvär.

Rita såg det som att Gud hade utfört ett mirakel och i hennes svåra situation var det ett tecken att Gud intresserade sig för henne, faktiskt älskade henne. Ritas törst efter Gud hade väckts och hon ville därmed ge sig helt till Jesus, vilket hon också gjorde.

Den 15 augusti, 1944, vid 21 års ålder inträdde Rita i den orden som i Cleveland går under namnet The Poor Clares of Perpetual Adoration (De fattiga klarissorna av ständig tillbedjan) och antog namnet: Syster Maria Angelica av Bebådelsen.

Ett löfte till Gud

År 1946 blev syster Angelica utsedd till att bli en av grundarna till ett nytt kloster, Sankta Klara, i sin hemstad Canton, Ohio, men en händelse inträffade efter några år som fick henne att fortsätta vidare.

En dag under 1950-talet var det hennes uppgift att skura alla golven i det nya klostret. Plötsligt tappade hon kontrollen över den elektriska skurmaskinen, gled på det såphala golvet och slungades med ryggen först mot väggen.

Två år senare hade skadan förvärrats till den grad att syster Mary Angelica nätt och jämnt kunde utföra sina plikter. Hon lades in på sjukhus och skulle opereras men fick veta att risken att hon aldrig skulle kunna gå igen var femtio procent.

Hon greps av panik och gjorde ett avtal med Gud. Hon lovade att om Han skulle låta henne gå igen skulle hon bygga ett kloster åt Honom i södern. Strax därefter när hon lade fram sin önskan inför Abbedissan kom moder Veronica, som var syster Mary Angelicas novisledare i klostret i Cleveland, med en idé.

Moder Veronica skickade två brev på en och samma dag. Det ena i syster Maria av Korsets namn till biskopen av Saint Cloud, Minnesota. Det andra i syster Maria Angelicas namn sändes till ärkebiskop Thomas Toolen i Birmingham, Alabama. Den första nunna som fick ett jakande svar från biskopen skulle få fortsätta med grundandet av sitt kloster, den andra skulle avstå från sin begäran. Ärkebiskop Toolen svarade först.

Den 3 februari 1961 beviljade den Heliga Stolen syster Mary Angelica tillåtelse att grunda klostret i Alabama, Vår Frus av Änglarna kloster i Irondale, Alabama. På den tiden var katolikernas antal i regionen endast två procent.

EWTN

Ett av moder Angelicas sätt att evangelisera var att skriva små böcker som blev allt populärare. Klostret skaffade därför en tryckpress för att tillverka och distribuera hennes böcker över hela världen. Hon fick också förfrågningar om att hålla föredrag på många olika ställen och höll i ett radioprogram. Mot slutet av 1970talet sändes hennes filmade föredrag bland annat på tv-kanalen Christian Broadcasting Network. Det var då hon tog beslutet om att inrätta en tv-studio i klostrets garage och starta en egen katolsk tv-kanal.  15 augusti 1981 var den första sändningen och hon hade sin egen show, Mother Angelica Live, som hon höll i ända till 2001 då hennes hälsa försämrades.

EWTN är hundra procent finansierad genom donationer och är ett exempel på hur en människas samarbete med nåden kan göra storverk.

För mer om Moder Angelica se New York Times bästsäljaren, Mother Angelica: The Remarkable Story of a Nun, Her Nerve, and a Network of Miracles skriven av Raymond Arroyo som leder programmet The World Over på EWTN.

Andligt arv

Moder Angelicas orden, De fattiga klarissorna av ständig tillbedjan, som började med fem nunnor i Irondale, flyttade till ett kloster i Hanceville, Alabama, där nunnorna ökade så mycket i antal att man kunde grunda nya kloster  i Texas och Arizona.

I november 2015 utökades Hanceville-kommuniteten genom ankomsten av nunnor från St. Joseph Adoration-klostret i Charlotte, North Carolina som anslöt sig till Our Lady of the Angels, under ledning av moder Dolores Marie.