Den traditionella mässan återvänder till West Point

Roberts-WESTPOINT1.jpg
 

31 januari 2019

”Den allvarliga tonen, precisionen i det som skedde…allt var mycket kraftfullt för mig som militär.”

Judy Roberts

Tills för några veckor sedan var det sex decennier sedan en högtidlig högmässa firades i det katolska kapellet på den amerikanska militärakademin på West Point

Genom kapten Randy Sheds ansträngningar så kom en grupp från St. Marys församling i Norwalk, Connecticut, med den traditionella högmässan till den heliga trefaldighetens kapell dit den 11 januari 2019.

Kapten Shed, en taktikofficer vid West Point, som trädde in i kyrkan för tre decennier sedan, sa att när han gick till en lågmässa i den extraordinarie formen att han blev imponerad av den omsorg och disciplin som reflekterades i den. ”Den seriösa tonen, precisionen i det som skedde…allt var mycket kraftfullt för mig som militär.” Han började läsa om den traditionella latinska mässan för ett år sedan, gick till en högtidlig högmässa i St. Marys i Norwalk. Genom en social media kontakt med en församlingsmedlem i St. Mary, fick han veta att församlingen ofta tar med sig den traditionella latinska mässa till andra kyrkor. Shed föreslog då att de skulle ta den till den heliga trefaldighetens kapell på West Point.

Efter att West Point kaplanen, löjtnant Matthew Pawlikowski och major Sean Magnuson, den katolska gemenskapens kaplan kommit överens om ett datum så samlades de tre prästerna – en celebrant, en diakon och en subdiakon -  två ”master of ceremonies,” nio ministranter och nio schola medlemmar i den heliga trefaldighetens kapell.

Fader Donald Kloster, kyrkoherde vid St. Marys och celebrant under mässa, sa att kapellet hade de nödvändiga kärlen och att gruppen bara behövde ta med sig ett missale, mässkrudar samt röklin och kaftan. Den huvudsakliga utmaningen var altaret som hade kortats av och flyttas ut från väggen och separerats från tabernaklet som en del av de liturgiska reformerna som följde på Andra Vatikankonciliet (1962 – 65). Han förklarade att tabernaklet fortfar att vara på väggen och att altaret har en list framtill med blommor på, något som begränsar rörligheten när man står vänd mot altaret.

Ungefär hälften av de 120 människor som kom till mässan var kadetter och officerare med familjer och resten var civila från New York och Connecticut. Många hade aldrig upplevt en högtidlig högmässa förut och uttryckte intresse för att få veta när detta skulle ske igen. Kapten Shed sa, ”Många tyckte det var väldigt vackert. De kanske inte visste vid vissa tillfällen exakt vilken del av mässan som genomfördes … men skönheten i den traditionella latinska mässan är tydligt katolsk… även om några inte är bekanta med den, så eftersom vi är katoliker så känner vi igen den, känner igen den som vår egen, och denna autenticitet talar och är närvarande i den traditionella latinska mässan.”

Han lade till: ”Jag tror människor hungrar efer att få veta mer. En av de vackra svaren jag fick [på Facebook] var ’tack så mycket för att ni hittat något bortglömt och fört det tillbaka till vår kyrka.”

Kapten Shed som avla sin examen vid West Point 2008 sa att han tror att militärer speciellt känner igen högtidligheten som förmedlas genom den traditionella mässan. ”Och eftersom mässan är ett offer så ska det vara allvarligt.” Han säger att han förstår att offret inte är lika närvarande i den ordinarie formen av mässa men ser inte sin uppskattning för den traditionella mässan som en kritik av den nyare riten. ”Men med en gång som jag upplevde den extraordinarie formen och bad med hjälp av den så var jag fast.”

Även om han fortsätter att gå till mässan i West Point kapellet, där den endast firas enligt den ordinarie riten, så säger han att när han får en ny befattning så kommer han att se sig om efter församlingar som erbjuder den extraordinarie formen.

Fader Donald Kloster och kapten Randy Shed

Fader Donald Kloster och kapten Randy Shed