En resa till Litauens enastående och heliga “Korsens kulle”

Kyle Taylor, Flickr

Kyle Taylor, Flickr

 

En av de stora överraskningarna från den senare delen av det 20:e århundradet var det totalitära och ateistiska Sovjetunionens fall utan ett krig, och att just den katolska kyrka som kommunisterna hatade så mycket spelade en så stor roll i detta.

Litauens berömda “Korsens kulle” är en symbol för just detta.

Marken ägs inte av någon – den har helt spontant gjorts i ordning  och underhållits. Även om ingen vet det exakta antalet kors, angav i 1990 en uppskattning antalet till  55,000, och i 2006 till 100,000! Det är en massa kors!

Traditionen att sätta upp kors på platsen tog sin början vid mitten av 1800-talet när litauerna gjorde uppror mot de ryska ockupanterna. När familjerna inte kunde finna och begrava  sina kära anhörigas kroppar, började folk sätta upp kors på kullen till åminnelse av de fallna eftersom det hade varit platsen för en borg. Man tror att det hade placerats så många som 3000 kors på den platsen vid den tiden.

Under den första halvan av 20:e århundradet, minskade antalet kors. Men när de ateistiska kommunisterna tog över efter andra världskriget, fick kullen en särskild betydelse: det blev en plats för litauerna att bekräfta sin katolska tro och identitet. I trots mot de ateistiska härskarna, fyllde fromma litauer kullen med kors

Kommunisterna slog tillbaka, tre gånger rev man platsen med maskiner. Men varje gång, fyllde litauerna platsen med kors igen. Det finns rykten om att den kommunistiska regeringen vid en tidpunkt planerade att bygga en damm  i närheten för att översvämma kullen för att förhindra traditionen att fortsätta. Men de fromma litauerna segrade: vid tidpunkten för de kommunistiska regimernas fall I östra Europa, fylldes kullen med tiotusentals kors.

1993, besökte den helige Johannes Paulus II platsen och berömde folkets trohet som hade bevarat platsen. Och år 2000, öppnades i närheten ett franciskanskt minneskapell. Platsen har idag blivit ett mål för katolska pilgrimer

Du kan se en 360 graders vy av kullen här.

Och här är fler bilder av denna otroliga plats:

Jevgenij Lobanov, Flickr

Jevgenij Lobanov, Flickr

 
Pudelek (Marcin Szala), Wikipedia

Pudelek (Marcin Szala), Wikipedia

Tania & Artur, Flick

Tania & Artur, Flick

Jevgenij Lobanov, Flickr

Jevgenij Lobanov, Flickr

ChurchpopPeter Wiberg