Avviker den nya katolsk-muslimska överenskommelsen från katolsk lära?

Pope Francis and Egypt's Azhar Grand Imam Sheikh Ahmed al-Tayeb (second from right) sign documents during the Human Fraternity Meeting at the Founders Memorial in Abu Dhabi Feb. 4. (VINCENZO PINTO/AFP/Getty Images)

Pope Francis and Egypt's Azhar Grand Imam Sheikh Ahmed al-Tayeb (second from right) sign documents during the Human Fraternity Meeting at the Founders Memorial in Abu Dhabi Feb. 4. (VINCENZO PINTO/AFP/Getty Images)

 

Vatikanstaten, 15 februari, 2019

Dokumentets uttalande om att "religionernas mångfald" är "Guds vilja", har vållat motstridiga tolkningar och motsättningar.

Edward Pentin

En gemensam katolsk-muslimsk deklaration, undertecknad av Påve Franciskus i Abu Dhabi tidigare denna månad, hyllades som ett försök att stoppa utvecklingen mot en "civilisationernas kamp", men mötte kritik för ett kontroversiellt avsnitt gällande religionernas mångfald. Några kyrkliga teologer menar att det avviker från den katolska tron.

Den helige fadern undertecknade dokumentet vid namn, “Om mänskligt broderskap för världsfred och att kunna leva tillsammans,” med Sheyk Ahmed el-Tayeb, storimam vid Al-Azhar, den 4. februari.

Vatikanen sa att dokumentet var “ett viktigt steg framåt” i de kristen-muslimska relationerna och ett “kraftfullt tecken på fred och hopp för mänsklighetens framtid.”

“Dokumentet är modigt och profetiskt,” sa Vatikanen, eftersom den bemöter “de mest angelägna frågorna i vår tid,” och uppmanar de troende att “ifrågasätta sina samveten” och “med självsäkerhet ta sitt ansvar så att man kan ge liv till en mer rättfärdig och enad värld.”

Regimen i Förenade Arabemiraten har sagt att dokumentet kommer vara del av undervisningen i landets skolor.

Men vissa teologer och filosofer har kritiserat en passage i dokumentet som säger att “Gud vill mångfalden av religioner.”

Läs hela artikeln här.